Chaga

Chaga

Chaga neboli rezavec šikmý je dřevokazná chorošovitá houba patřící do skupiny tzv. medicinálních hub. Nejčastěji parazituje na břízách v oblastech mírného pásu severní polokoule, ale dá se i velice vzácně nalézt i v našich podmínkách.

Co obsahuje a co se zpracovává?

Sbíranou a zpracovávanou částí jsou plodnice, které se odřezávají pomocí pilky či sekery. Rezavec je totiž silně srostlý s kůrou stromu. Dále se pak opracovává na tenčí plátky, které se mohou využít k sušině k přípravě čaje nebo z čerstvých části se dá vytvořit speciální tinktura. Specíalní z důvodu zpracování metodou dvojí extrakce. Při tvorbě tinktury jsou použity 2 extrahovadla – líh a voda. 

Chaga je nesmírně živý organismus, ačkoliv tak na první pohled nemusí vypadat. Tato houba je zkoumána od druhé poloviny minulého století. Za dobu jejího výzkumu bylo izolováno více než 200 bioaktivních látek. Mezi nejznámejší účinné látky patří polysacharidy a to především beta- D – glukany, fenoly a fenolové sloučenin, terpeny a terpenové sloučeniny, sterodiní sloučeniny, kyselina betulinová a betulin, melanin, vitamíny a minerální prvky.

Jaké má účinky na zdraví?

Blahodárné účinky jsou dosti  široké a do mnoha funkcí zasahující. Po staletí se Chaga používala jako tradiční lék v Rusku a dalších severoevropských zemích, hlavně k posílení imunity a celkového zdraví. Používá se také k léčbě cukrovky, některých druhů rakoviny, srdečních chorob a různých trávicích problémů. Rezavec šikmý je účinný také při léčbě zánětu žaludku a chronických gastritid, žaludečních vředů, nemocí jater,sleziny a Crohnovy choroby.

Sledujeme především obsah polysacharidů a triterpenoidů. Svými účinky patří k nejsilnějším přírodním antioxidantům a tonikům. Povzbuzuje enzymatickou činnost a tím ovlivňuje fungování celého organismu. Velice potentní se jeví při špatném zažívání, žaludečních vředech a dokonce zlepšuje průběh Crohnovy choroby. Dále pak čistí krev, zlepšuje kvalitu vlasů a kůže. 

Dle studií vykazuje Chaga imunostimulační a protirakovinové účinky. Napomáhá posílit obranné reakce a zároveň dokáže zmírnit zvýšenou aktivitu imunitního systému (autoimunitní onemocnění). Jelikož houba zvyšuje odolnost organismu, užívá se i v případě lymfatických nemocí a jako podpůrný prostředek k léčbě různých kožních nemocí. Kancerostatické účinky Chagy byly popsány při rakovině zažívacího traktu, žaludku, konečníku, genitálních orgánů a prsů. 

Významné jsou antibakteriální, antivirové a antifungální účinky. Tyto účinky byly popsány u lihových, ale i vodných extraktů, kde toto působení bylo prokázáno zejména u různých druhů bakterií – Staphylococcus aureus, Bacillus cereus a Enterobacter cloacae. Je možné ho využít k léčbě infekčních onemocnění. Dále působí proti herpetickým virům a také proti některých chřipkovým virům.

Tato houba ma také velice pozitivní vliv na játra. Na hepatoprotektivním účinku se podílejí zejména diterpeny a triterpeny, které chrání jaterní buňky před oxidačním stresem.

Antioxidační a protizánětlivé účinky byly prokázány jak u vodných, tak i lihových extraktů. Za antioxidační účinky jsou zodpovědné zejména polysacharidy a fenolické látky. 

Účinky na nervový systém – Zajímavý je také účinek na nervový systém, kde Rezavec inhibuje enzym acetylcholinesterázu v mozku a zlepšuje kognitivní funkce, jako je pamět a schopnost učení. Využit byl také rezavec při léčbě neurodegenerativních onemocnění. 

Rezavec šikmý působí příznivě i při léčbě diabetu, jelikož snižuje hladinu glukózy v krvi a snižuje inzulinovou rezsitenci. Dokonce byl prokázán účinek, kdy došlo k regeneraci beta – buněk pankreatu.

X